SOHVA-hanke

MAHL on saanut ESR -hankerahaa 305.000,00 euroa vuoden 2020 loppuun saakka, summasta 20% on MAHL:n omarahoitusta. Raha on myönnetty MAHL:n Sohva (sosiaalinen oppiminen, halu vaikuttaa arkeen) hankkeelle. . Hanke on käynnistynyt 1.9.2018. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

SOHVA – hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista ja osallisuutta sekä tarjota pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta. Hanke pyrkii myös luomaan kohderyhmälle mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Kohderyhmä osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluita, lisäämään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä sekä rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita.

MITÄ HANKE VOI TARJOTA SINULLE?

– työskentelymahdollisuuksia toimitsija-, huolto- tai ohjaustehtäviin

– harrastusmahdollisuuksia 

– MAHL:in toimintaa

– tapahtumajärjestämistä

– viestintätehtäviä

– kouluttautumismahdollisuuksia järjestö- ja seuratoimintaan

MITEN MUKAAN TOIMINTAAN?

Hankkeen toimintaan voit ilmoittautua mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake linkin takaa: https://goo.gl/forms/eRFjFkEi0VQNhfrv1

OTA YHTEYTTÄ:

Elina Purhonen – Projektipäällikkö / elina(at)mahl.fi, 044 984 2354

Jenni Pippuri – Projektiasiantuntija / jenni(at)mahl.fi, 044 985 7242

Vesa Pantzar – Projektiasiantuntija / vesa(at)mahl.fi, 044 970 2681